Krajské školní hospodářství České Budějovice

Jihočeský kraj vypsal na jaře roku 2018 výběrové řízení na „Nákup speciální techniky pro management  lokalit soustavy NATURA 2000 v rámci projektu CZ-SK SOUTH LIFE“.

Naše nabídka stroje Reform Metrac H7 RX s čelním mulčovačem a shrnovačem byla vyhodnocena jako nejvýhodnější a proto jsme 19.10.2018 tuto techniku předávali na Krajském školním hospodářství České Budějovice, na pracovišti Polesí Hůrky ve Smrkovicích u Písku. 


Reform Metrac H7 RX si převzal pan Ladislav Lešák, který je managerem lokalit projektu CZ-SK SOUTH LIFE. Pan Ladislav Lešák byl na místě odborně zaškolen a po zaškolení si stroj také vyzkoušel v pracovním nasazení. Odborné školení provedl Karel Mariánus, servisní mechanik naší společnosti.