Povodí Ohře, s.p. - Reform Metrac H7 RX

V červnu jsme předali nový stroj Reform Metrac H7 RX s výložníkovým mulčovačem společnosti Povodí Ohře. Jedná se již o čtvrtý stroj Reform Metrac, který historicky společnost Povodí Ohře pořídila. Stroj Metrac využívají jak v zimním období se sněhovou frézou, sněhovým pluhem a rozmetadlem, tak v letním období s rotačním zametačem a především čelním kladivovým mulčovačem. Nyní jako nejnovější přídavné zařízení s novým strojem Reform Metrac H7 RX pořídili výložníkový mulčovač Marolin, který bude využíván např. při údržbě podélných hrází.

Na přiložených fotografiích provádí pan Aleš Kroupa mulčování podélné hráze Podkrušnohorského přivaděče u obce Vysoká Pec.