Petr Šimral Velká Úpa - Reform Metrac H7 RX

4.6.2021 jsme předali nový stroj REFORM METRAC H7RX na horskou farmu pana Šimrala do Velké Úpy. Pan Šimral obhospodařuje krkonošské horské louky ve Velké Úpě a okolí a k tomuto účelu optimálně vyhovuje stroj REFORM METRAC.

Však se také jedná již o čtvrtý stroj REFORM METRAC, který pan Šimral pořizoval. S novým strojem seznámil pana Šimrala servisní technik Michal Resl.