Povodí Moravy

Další nový stroj REFORM METRAC H4X jsme předali státnímu podniku Povodí Moravy dne 13.9.2016. Metrac H4X s čelním mulčovačem a s čelní rotační žací lištou bude upravovat hráz a okolí vodního díla Slušovice. Nádrž funguje jako zásobárna pitné vody pro Zlín a okolí, slouží také k výrobě elektrické energie, zabezpečuje minimální průtok v toku pod nádrží a má vliv na snížení povodňových průtoků. Vodárenská nádrž Slušovice na toku Dřevnice se nachází nad obcí Slušovice, nad soutokem Dřevnice s Trnávkou. Nový METRAC zde nahradí stařičký METRAC 3003 K. Závod Střední Morava zastupoval vedoucí provozu Zlín Ing. Jaroslav Foukal spolu s panem Richardem Foltýnem. Po předání proběhlo zaškolení obsluhy stroje a společně vyzkoušeli náročné svahy na hrázi vodního díla.