Slovenský vodohospodářský podnik, s.p.

V zimě, kdy pokrývá řeky led, se dočkala společnost Správa povodí Nitry nového stroje Reform Metrac H7RX. Převzal ho pan Marek Ďuriš, mechanizátor této společnosti, která je součástí Slovenského vodohospodářského podniku, s.p. (SVP) a spadá pod odštěpný závod Piešťany. Lidé ze Správy povodí Nitry čekali na takový nový stroj 10 let, takže jejich radost z nové krásné mašiny byla zjevná na první pohled.

V areálu Správy povodí v Nitře se nacházejí dva stále funkční stroje Reform typu Metrac. Staršímu z těchto strojů je dnes již neuvěřitelných 52 let!

Pro představu SVP spravuje vodní toky o celkové délce 32 738 km a 287 vodních nádrží. Tento obrovský rozsah vodních toků využívá i ochranné hráze v délce skoro 3 000 km. Tyto hráze jsou zatravněny a pro jejich pravidelné sečení správa povodí využívá právě stroje Reform Metrac.

Reform Metrac H7RX bude dalším strojem ve službě údržby hrází, kde bude napomáhat ochraně obyvatel před povodněmi.