Obec Varín

První březnový den to nevypadalo úplně tak, že se blíží jaro. Teploměr ukazoval mínus 16 oC, ale to nás nemohlo odradit od slavnostního předání stroje Reform Muli T10X Hybridshift v malebné obci Varín.
Varín leží na soutoku řek Varínka a Váh. Nad pravým břehem Váhu se vypíná romantická zřícenina hradu Varín. Počátky osídlení Varína spadají až do doby kamenné, dnes je však Varín dynamicky se rozvíjející obec s necelými 4 000 obyvateli.
Před třemi roky si starosta obce Ing. Michal Cvacho vyzkoušel v komunálních službách v Bratislavě stroj Reform Muli, který ho nadchl, a vznikla myšlenka o využitelnosti pro Varín.
Po dva roky bojoval pan Cvacho za získání dotace z Operačního programu Kvalita životního prostředí. Projekt s názvem Sběrný dvůr Varín se nyní dostal do finální fáze. Na místě bývalé sběrny druhotných surovin se dokončuje sběrný dvůr a v rámci projektu byla také pořízena technika pro jeho provoz. Jedním ze strojů, které by zde měly sloužit obyvatelům Varína je i Reform Muli T10X Hybridshift s unikátním systémem pojezdu. Pro dopravu po silnici využívá mechanický převod a pro práci hydrostatický. Cílem projektu je zvýšení míry zhodnocení odpadů se zaměřením na jejich přípravu a opětovné použití, recyklaci a také podpora předcházení vzniku odpadů.
Muli bude sloužit k dopravě bioodpadu z celé obce do sběrného dvora, a to pomocí kontejnerové nástavby, kterou bude svážet kontejnery s bioodpadem rozmístěné v intravilánu obce.
U předávání stroje mrzli nejen naši kolegové ze slovenské pobočky Norbert Havran a servisní technik Pavol Belan, ale také naši hosté z komunálních služeb. Dovolili jsme si je pozvat na tuto akci za účelem předvedení stroje, které jim, jak doufáme, může pomoci v rozhodnutí o pořízení Reform Muli do jejich portfolia.
Řidič nového stroje ani nevnímal velkou zimu, jaká venku v tu dobu byla. Byl doslova unešený ze zkušebních jízd a nestačil se divit, jak je vše jednoduše ovladatelné i přes to všechno, co tento stroj dokáže.
Na Slovensku se ve Varíně našel další majitel a příznivce speciálních strojů značky Reform.