Slovakiaring Orechová-Potôň

Světovou zajímavostí v roce 2009 bylo otevření motoristického okruhu u obce Orechová-Potôň s názvem Slovakiaring. A nyní tam dorazil i náš Reform Muli T10X Hybridshift.

V roce 2016 byla ze strany Ministerstva životního prostředí SR schválena dotace na projekt Sběrný dvůr Orechová-Potôň. Hlavním záměrem projektu je vytvoření podmínek pro zkvalitnění odpadového hospodářství a systému separace odpadů v obci. Vybudování sběrného dvora, zabezpečení sběru a následné zpracování biologicky rozložitelného odpadu ve správný čas odstraní problém se současnou likvidací odpadů ze zahrad, a to jeho spalování, černé skládky atd. Realizací projektu dojde k zvýšení čistoty a upravenosti obce a jejího okolí, k podpoře celkového obrazu obce i v souvislosti s turistickým využitím oblasti.

2. 3. 2018 jsme přijeli do této obce předávat Reform Muli T10X Hybridshift s kontejnerovým nosičem. Kvůli silné ranní námraze na silnicích jsme dorazili o něco později a ještě nás zdrželo podsypávání kol u přepravního nákladního auta, protože jinak bychom asi nedokázali našeho Muli ani vyložit.

Ještě, že nás na to bylo dost. Norbert Havran a Vlado Winter z obchodního oddělení slovenské pobočky a také Jožo Kováčik, náš nový kolega-servisní mechanik. Pro něho to bylo úplně první předávání stroje na Slovensku. Ale nemusel z toho být vůbec nervózní, protože na vše dohlížel přímo tovární zkušební technik pan Helmut Frankjic z Reform-Werke. Jelikož v obci Orechová-Potôň měli doposud jen malý komunální traktor, byli noví majitelé chvíli zmatení z nového ovládání vozidla Reform Muli, protože doposud nic takového neznali. Naši kluci jim však veškeré ovládání názorně předvedli a vysvětlili.

V praxi se zrovna vyzkoušel i nový štěpkovač, který se agreguje do zadního tříbodového závěsu Reform Muli. I přes velkou zimu, která na Slovensku panovala v prvních březnových dnech, všichni zúčastnění vydrželi věnovat pozornost novému stroji Reform Muli T10X Hybridshift celé 4 hodiny. Až potom se šly vyřešit formální dokumenty do místní restaurace, kde všechny zúčastněné hlavně zahřála výborná hrachová polévka.