Povodí Vltavy

Na základě vítězství ve veřejné zakázce na „Nákup nosičů nářadí“ pro státní podnik Povodí Vltavy jsme předávali dne 31.5. - 1.6.2016 techniku značky REFORM.

Na Závod Berounka - VD Hracholusky u Plzně jsme dne 31.5.2016 předali jednoosý nosič Reform M14 s mulčovačem a portálovou žací protiběžnou lištou. Po předvedení techniky a zaškolení obsluhy stroj převzal za Povodí Vltavy pan Stanislav Šeba a za Závod Berounka paní Lenka Havlíková.

Druhým přebírajícím byl Závod Horní Vltava - VD České Vrbné u Českých Budějovic, kde jsme předali úsekovému technikovi Ing. Tomáši Vaněčkovi nosič Reform Metrac H7 RX s čelním mulčovačem. Jedná se o první prodaný stroj tohoto typu v České republice.

Třetí nosič nářadí Reform M14 s mulčovačem jsme předali vedoucímu Závodu Dolní Vltava - VD Troja v Praze panu Petru Tesařovi dne 1.6.2016. Tento stroj u nich doplní již v minulosti dodaný stroj Reform M9.

U předání všech strojů byl za TopKarMoto Jiří Pachel a Roman Mužík, kteří dodané stroje předvedli, provedli zaškolení obsluhy a ochotně zodpověděli všechny otázky. Zákazníci si ihned svoje nové stroje mohli v terénu vyzkoušet.