Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Dne 13.6.2016 jsme předali pro závod Košice, provoz Vranov nad Topľou stroj Metrac H7 X s čelním mulčovačem, který doplní vloni na podzim námi dodaný stroj H7 SX. Nový stoj je připraven pro sekání 30 hektarů zelených ploch v okolí řek Topľa a Ondava, dále pro úpravu okolí potoků a přilehlých hrází. Vedoucí Správy povodí Bodrogu Trebišov pan Robert Kiss oceňuje na stroji zejména velkou obratnost vůči překážkám a vysokou dostupnost v náročných terénech. Dále upřednostňuje to, že stroj nezanechává koleje, nevytrhává drny a tím nevzniká eroze. Po zkušební jízdě zaškolený řidič, pan František Slávik obdivoval, jak vysokou trávu je mulčovač schopen rozdrtit díky plynulému hydrostatickému pojezdu.

Tento den byl opravdu úspěšný, s úsměvem na tváři jsme předali další stroj, a to nejvýkonnější Metrac H8 X také s čelním mulčovačem. Je to první stroj tohoto druhu prodaný na Slovensko. Dodán byl do závodu Bratislava, Správa vnútorných vod Šamorín a nahradí zde několik starších strojů. Vedoucí závodu pan Jaroslav Král již má představu jak budou mulčovač využívat v okolí toku Dunaje, od Bratislavy až po oblíbené lázeňské město Velký Meder a mnoho dalších vnitřních toků. Zmínil také potřebu udržovat pěkně pokosené okolí krásného turistického města Šamorín a část přehrady Gabčíkovo. Pan Ján Fekete, vyškolený řidič, byl nejvíce nadšený z klimatizované kabiny. Přiznal, že na tu se těší nejvíce. Teplota u maďarských hranic v letním období dosahuje i více než 40 °C, proto klimatizace přijde vhod.

A nás nejvíce těší, že již dnes máme několik dalších objednávek na stroje Reform. V příštím měsíci budeme předávat další výkonný stroj Metrac H8 X. Tentokrát předání proběhne v jednom moderním lyžařském areálu.