SNOWsat

Popis

SNOWsat je profesionální systém řízení úpravy lyžařských tratí a flotily sněžných roleb. Zásadním parametrem je možnost měření výšky sněhové pokrývky v konkrétním místě a to s přesností +/- 3 cm. Měření je založeno na systému určování polohy pomocí satelitů (GPS). 

Dále systém SNOWsat poskytuje odpovědným pracovníkům v lyžařském středisku komplex informací o poloze roleb na svahu, o provozních parametrech roleb, o místech a počtech přejezdů roleb, o umístění sněhových děl, šachet a kotvících bodů na svahu. Tyto informace jsou ukládány na servru a umožňují provádění analýz optimálního provozu. Také řidič rolby může na displeji sledovat údaje o vozidle, jeho poloze a aktuální výšce sněhové pokrývky. Ve výsledku umožňuje systém SNOWsat úsporu až 15% provozních nákladů lyžařského střediska. 

 

Informace

Měření výšky sněhové pokrývky – Pistenmanagement
Aktuální poloha sněžných roleb na sjezdovce je určovaná nepřetržitě s přesností několika centimetrů. Od této hodnoty se odečítá výška rolby a výsledná hodnota se porovnává s nadmořskou výškou digitálního modelu terénu (referenční nadmořskou výškou).
Výsledná hodnota pak určuje výšku sněhové pokrývky v aktuální poloze rolby.

Infrastruktura
Pro velmi přesné měření výšky sněhové vrstvy je nezbytné přesné určení polohy. To umožňují korekční signály, které eliminují nepřesnosti systému a zvyšují přesnost určení polohy. Základní stanice systému SNOWsat vypočítáva tyto údaje pomocí satelitních signálů GPS, GLONASS a GALILEO.
Korekční signály se přenáší k vozidlům přímo nebo pomocí zesilovačů. Zesilovače jsou potřebné na zabezpečení optimálního příjmu v topologicky komplikovaných lyžařských střediscích. 
Ve sněžné rolbě přijímač GNSS a palubní počítač trvale zaznamenávají polohu rolby, výšku sněhové pokrývky a množství dalších důležitých údajů o rolbě a následně je zobrazují na dotykové obrazovce v kabině řidiče. V momentě, kdy je rolba v dosahu WiFi sítě, údaje se automaticky přenáší na SNOWsat server. Tam se uloží a dále se zpracovávají. 

Management roleb - Flottemanagement 
Analytický software systému SNOWsat poskytuje manažérům lyžařského střediska množství informací a vykonává další analýzy. Přináší to různé efekty: optimální pracovní postupy a optimální trasy zvyšují účinnost úpravy tratí a snižují spotřebu paliva.
Jednoduché a jasné údaje o vozidle a výšce sněhové pokrývky jsou zobrazené na mapě střediska. 
Jedním z největších nákladových faktorů v lyžařském středisku je produkce technického sněhu snežnými děly. Systém SNOWsat poskytuje podrobné informace o tom, kdy a kde se musí aktivovat. Tímto způsobem je možné optimalizovat provozní dobu roleb při úpravě tratí a produkovat technický sníh podle reálné potřeby. Tím je zajištěna významná finanční úspora a návratnost vložených investic. 

Orientace a bezpečnost 
SNOWsat názorně poskytuje řidiči rolby všechny důležité informace. Je aktivní pomůckou při orientaci v terénu - bez ohledu na počasí a omezenou viditelnost. Kromě zobrazení výšky sněhové pokrývky systém varuje před nebezpečím kolize s hranicí terénu, se sněžnými děly, cestami a pokud jsou systémem SNOWsat vybavené i další rolby, tak se zobrazují i tyto rolby a lana navijáků. 

Systém vozidla 
Rolba může být vybavena třemi variantami systému SNOWsat – varianty V1 / V2 / V3. Instalace systému může být provedena již při montáži rolby u výrobce  nebo dodatečně u zákazníka.

Parametry

SNOWsat V1 - Basic systém správy a údržby vozového parku Jednoduché řízení vozového parku, zaznamenávání údajů o rolbě a přenos údajů k vyhodnocení na centrální server.
SNOWsat V3 – systém správy a údržby vozového parku a sjezdových tratí Zahrnuje všechny funkce systému V2. Navíc umožňuje velice přesné měření výšky sněhové pokrývky. Tyto údaje se zobrazují řidiči rolby a zároveň se přenášejí na server.
SNOWsat V2 - Premium systém správy a údržby vozového parku Rozšířené řízení vozového parku. Zahrnuje systém V1 a navíc má řidič rolby k dispozici důležité informace (mapy, kotvící body, lana navijáků, ohraničení terénu, upravené tratě) v reálném čase na dotykové obrazovce.