Hydraulické filtry Fleetguard

Popis

Hydraulický systém pracovních strojů je druhým nejvýznamnějším prvkem pro optimální a bezporuchový provoz. Při přenosu výkonu z motoru na hydraulický systém dochází k přirozeným ztrátám, a aby tento ztrátový poměr byl co nejmenší, musí samotný hydraulický systém pracovat co nejefektivněji.

Informace

Hydraulický systém pracovních strojů je druhým nejvýznamnějším prvkem pro optimální a bezporuchový provoz. Při přenosu výkonu z motoru na hydraulický systém dochází k přirozeným ztrátám, a aby tento ztrátový poměr byl co nejmenší, musí samotný hydraulický systém pracovat co nejefektivněji.

To zajistí kvalitní a téměř „laboratorně“ čistý hydraulický olej.  

Správně a dostatečně profiltrovaný olej od pevných nečistot vzniklých provozem hydraulických komponentů jako jsou čerpadla a hydromotory, ale i užíváním mnohdy nekvalitních hydraulických hadic, ze kterých se do systému oddroluje vnitřní gumová vrstva, prodlouží životnost nejen samotného oleje, ale i samotného stroje. Hydraulický olej je zároveň jediným chladícím médiem v celém systému a jeho čistota je zcela zásadní pro odvod nadměrného tepla.

 

Jednoduchý přehled používaných filtrů pro konkrétní stroje PistenBully a Reform podle typu stroje:

PistenBully 170, 200 HF28794
PistenBully 240, 260, 280        HF28809
PistenBully 100, 200, 300  HF28809
PistenBully 400, 600 HF28809
Reform Metrac G HF28794, HF6866
Reform Metrac H HF28794, HF6866
Reform Mounty HF28794, HF6866

 

Parametry

Hydraulický filtr Fleetguard HF28809 ø 90 mm, v 330 mm, µm 20
Hydraulický filtr Fleetguard HF6781 ø 128 mm, v 170 mm, µm 25
Hydraulický filtr Fleetguard HF6866 ø 47 mm, v 146 mm, µm 12
Hydraulický filtr Fleetguard HF28794 ø 83 mm, v 227 mm, µm 45
Hydraulický filtr Fleetguard HF35198 ø 70 mm, v 123 mm, µm 16
Hydraulický filtr Fleetguard HF35270 ø 45 mm, v 98 mm, µm 75

Ke stáhnutí