Vzduchové filtry Fleetguard

Popis

Vzduchové filtry mají za úkol co nejúčinněji snižovat obsah prachu a nečistot v nasávaném a zmrzlém vzduchu, který proudí přímo do rozpáleného motoru.

Informace

Vzduchové filtry mají za úkol co nejúčinněji snižovat obsah prachu a nečistot v nasávaném a zmrzlém vzduchu, který proudí přímo do rozpáleného motoru.

Počítá se každý gram a je potvrzené, že pouhých 200 g neprofiltrovaných nečistot, které přes nekvalitní filtr proniknou do motoru, může vést k jeho poškození.

Zvýšenou péči vyžadují filtry u strojů, které pracují v prašném prostředí, zejména s půdními případně sekacími adaptéry.

 

Jednoduchý přehled používaných filtrů pro konkrétní stroje PistenBully a Reform podle typu stroje:

PistenBully 170, 200 AF971
PistenBully 240, 260, 280 AF970
PistenBully 100, 200, 300  AF26262, AF25064, AF970, AF27844
PistenBully 400, 600 AF27844, AF26246
Reform Metrac G AF26389, AF26391, AF27827, AF26248, AF26390, AF26390, AF1774
Reform Metrac H AF27827, AF26248, AF26391, AF26392, AF26389, AF26390, AF1774
Reform Mounty AF26391, AF26392, AF27827, AF26248

 

Parametry

Vzduchový filtr Fleetguard AF26389 ø 123 mm, v 310 mm
Vzduchový filtr Fleetguard AF26390 ø 65 mm, v 300 mm
Vzduchový filtr Fleetguard AF26391 ø 150 mm, v 350 mm
Vzduchový filtr Fleetguard AF26392 ø 75 mm, v 325 mm
Vzduchový filtr Fleetguard AF27827 v 220, š 150, d 174
Vzduchový filtr Fleetguard AF26248 v 210, š 145, d 50
Vzduchový filtr Fleetguard AF1774 v 335, š 134, d 40
Vzduchový filtr Fleetguard AF971 ø 235 mm, v 385 mm
Vzduchový filtr Fleetguard AF1802 ø 305 mm, v 465 mm
Vzduchový filtr Fleetguard AF970 ø 245 mm, v 480 mm
Vzduchový filtr Fleetguard AF26262 ø 240 mm, v 290 mm
Vzduchový filtr Fleetguard AF27844 ø 240 mm, v 305 mm
Vzduchový filtr Fleetguard AF26246 ø 265 mm, v 460 mm
Vzduchový filtr Fleetguard AF25957 ø 185 mm, v 385 mm
Vzduchový filtr Fleetguard AF25618 ø 105 mm, v 380 mm

Ke stáhnutí