Projekt ESF

 

Název výzvy:

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

 

Název projektu:

Vzdělávání zaměstnanců TopKarMoto s.r.o.

 

Číslo projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004545

 

Příjemce:

TopKarMoto, s.r.o

 

Období realizace:

6/2017 – 5/2019

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 22 osob

Cílem projektu je proškolit zaměstnance společnosti v oblastech: obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, technické a odborné vzdělávání a v účetních a ekonomických kurzech.

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.